Asfaltkalkulator

Benytt priskalkulatoren for å finne ut hva asfalteringsjobben vil koste. Priskalkulatoren gir et nøyaktig svar, men dette forutsetter at oppgitt areal er stemmer med det faktiske, og at prosjektet er innenfor det geografiske hovedområdet EF Drift betjener. I kalkulatorprisen benytter vi asfalttypen Agb8 med en tykkelse på 50mm (standard). Andre asfaltblandinger og tykkelser kan selvsagt tilbys, kontakt oss for informasjon og tilbud.

Asfaltkalkulator

Total