Tjenester

Asfaltering

EF Drift utfører mindre asfalteringsoppdrag som lapping av asfalthull, plasser og vei. Prøv ut vår asfaltkalkulator og lurer du på noe angående asfalt, ta kontakt med oss.

Anleggsgartnertjenester

EF Drift utfører alt innen anleggsgartnertjenester. Herunder steinlegging, støttemurer, opparbeidelse av grøntarealer og beplantning.

Graving og GRUNNARBEID

EF Drift utfører alt innen graving og grunnarbeid. Herunder drenering, opparbeidelse av plasser, masseutskifting, kabelgraving og planering

Vinterdrift

EF Drift utfører vinterdrift på vei, plasser, gang- og sykkelveier i områdene vi leverer tjenester. Dette innebærer brøyting, salting, strøing av singel eller sand, bortkjøring av snø, fresing og høvling. Vi utfører vinterdrift for Statens Vegvesen, Kommune, næring, borettslag og privat. Ønsker du mer informasjon angående dette, ta kontakt med oss.

Feiing og spyling

EF Drift utfører maskinelt renhold på vei, plasser, gang- og sykkelveier i områder vi leverer tjenester. Vi har utstyr for komplett feiing, dette innebærer oppsamling av grus, støv og spyling. Ønsker du feiing og vedlikehold av din vei eller plass, ta kontakt med oss.  

Send oss en melding

Kontakt

Telefon

+47 415 24 456

Epost

sn@efdrift.no

Adresse

Aasgardvegen 42