Graving og Grunnarbeid

Masseutskiftning

Masseutskiftning betyr å fjerne løsmasser som ikke har tilstrekkelig bæreevne, og erstatte disse med masser som gir et godt fundament og god bæreevne. Masseutskifting kan enten utføres ved at eksisterende masse fjernes helt, eller ved at ny masse brukes til å fortrenge gammel masse. 

Dersom grunnen er for myk/ustabil – f eks torv, leire eller generelt våt jord – må masseutskiftning benyttes for å stabilisere og forsterke underlaget. Det betyr at vi erstatter med sprengstein eller annen egnet masse, avhengig av hva som gir best resultat på det aktuelle området.

 

GRUNNARBEID
Grøfting

Graving

Grave og/eller masseutskiftning gjennomføres til avtalt tid og pris, enten som et enkeltstående oppdrag eller som del av større prosjekt der asfaltarbeidene også inngår.

Send oss en melding

Kontakt

Telefon

+47 415 24 456

Epost

sn@efdrift.no

Adresse

Aasgardvegen 42